Audio & Video

Shri Shirdi Saibaba Prayer

जै श्री शिरिडी नाधा, साईदेवा प्रभो
श्री मन्महादेव देवेस शिरिडीस साईस वागीस नागेस लोकेस विश्वेस सर्वेस पाहिमाम् पाहिमाम्।

ब्रुंदार कानेक संदोह संसेव्य सारुत्य सामित्य सायुद्य साम्राज्य संधायक
वेद वेदांग सर्वाध्व वाक्यार्ध संभावनाधूर्य जेगीयमानप्रताप
छित्वरूप शशि सूर्य नेत्राग्नि तेजोस्व रूप विश्व विख्यात रूप साईदेव पाहिमाम पहिमाम।

दीनालि दीनार्ति रोगार्ति विछ्छेदन, भव्य दिव्यौषद प्रभाव
अचिंचस्व रूप आनंद संधायक, बहु जन्म प्रारब्ध बाधा विनि्रगुप्त साद्गुण्य श्री शिरिडी बाबा प्रभो
पाहिमाम् पाहिमाम्।

देवाधि देवा समस्तंबु कल्पिंप पालिंप धूलिंपग
पेक्कु दिव्यावतारंबुलंबंदु नी पाद पंक्तेरुहध्यान पारीण सुस्वांतुलय्यप्पु भक्तालि निन् ब्रोववे
देवता चक्रवर्ती श्री द्वारकामाई वासा श्री शिरिडी बाबा नमस्ते नमस्ते नमः।
उद्भवन : श्री शिरिडी साईबाब महत्यम, तेलुगु चलन चित्र

AUDIO LINKS

For Nitya Parayanam

Importent Links